Přehled projektů (hlavní řešitel či garant)

Kategorie: O mně Zveřejněno: pondělí 6. leden 2020 Napsal Kamil Kopecký Vytisknout E-mail

V tomto přehledu naleznete pouze projekty, které jsem realizoval jako hlavní řešitel, koordinátor či odborný garant. Dalších více než 50 projektů, ve kterých figuruji na jiných pozicích, neuvádím.

Projekty GAČR

■ Prevence nebezpečných komunikačních praktik spojených s elektronickou komunikací pro pedagogy a nepedagogy (2008). GAČR 406/08/P106 (hlavní řešitel)

Projekty ESF (OP VVV, OP VK)

■ Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě (2019-2021). InterReg V-A. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 (garant KA). www.stopcybercrime.cz
■ PIGŽU - Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů (2020-2022) ESF, OP VVV (hlavní řešitel). www.pigzu.upol.cz
■ E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (2011-2014) OP VK Partnerství a sítě. reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0062 (hlavní řešitel). www.esynergie.upol.cz
■ Nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy (2010-2012) CZ.1.07/1.3.13/02.0040 (hlavní řešitel) www.e-nebezpeci.cz
■ Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích (2009-2012). OP VK. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/08.0018 (spoluřešitel, garant KA projektu) www.komunikacnivychova.cz
■ Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. ESF OP VK. CZ.1.07/1.3.45/02.0014 (spoluřešitel, garant modulu Kurzy ICT pro pokročilé III).

Projekty FRVŠ

■ Inovace studijního předmětu Primární pedagogika 2 (Didaktika primární školy) o aspekty nebezpečí virtuální komunikace na internetu (kyberšikana, sexting, hoax, kybergrooming, kyberstalking, sociální sítě) FRVŠ, 2011. (spoluřešitel, garant).
■ Multimedializace předmětu Fonetika a fonologie jako nástroj pro jeho inovaci a popularizaci . FRVŠ, 2010. (hlavní řešitel). www.fonetika.upol.cz

Projekty MŠMT

■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele. MŠMT. Číslo projektu: 0024/PRV/PK/2010. 2010 (hlavní řešitel) www.e-bezpeci.cz
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (2. etapa). MŠMT. Číslo projektu: 0002/PRV/PK/2011 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (3. etapa). MŠMT. Číslo projektu: 0071/PRV/PK/2012 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (3. etapa). MŠMT Číslo projektu: 0081/PK/2014 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2016-2018). MŠMT Číslo projektu: 0024/PK/2016 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2017-2018). MŠMT Číslo projektu: XXX/PK/2017 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2018-2019). MŠMT Číslo projektu: XXX/PK/2018 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2019). MŠMTČíslo projektu: XXX/PK/2019 (hlavní řešitel)

Projekty MVČR

■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2014. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel)
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2015. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel)
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2016. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel)
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2017. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel) – statutární město Olomouc dotaci nedokázalo akceptovat
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2018. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel)
■ Online poradenský systém Centra PRVoK pro oblast rizikového chování na internetu 2019. Ministerstvo vnitra ČR (hlavní řešitel) 

Projekty fondu rozvoje UP - FRUP

■ Inovace vybraných disciplín jazykovědného základu studijního programu Specializace v pedagogice - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. FR UP, 2014 2/018 (hlavní řešitel)
Inovace technického vybavení laboratoří a odborných učeben Katedry českého jazyka a literatury, Ústavu pedagogiky a sociálních studií a Centra prevence rizikové virtuální komunikace. FR UP, 2018 (hlavní řešitel) 

Projekty podporované statutárními městy

■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2010. Statutární město Olomouc.Městský program prevence kriminality. 2010 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2010 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2011. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2011 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2011 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2011. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2011 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2012. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2012 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2012 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2012. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2012 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2013. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2013 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2013 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2013. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2013 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2014. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2014 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci.Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2014 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2014. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2014 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2015. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2015 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2015 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2015. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2015 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2016. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2016 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2016 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2016. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2016 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Olomouc - edukace, prevence, intervence 2017. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2017 (hlavní řešitel)
■ Poradenský systém rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Statutární město Olomouc. Městský program prevence kriminality. 2017 (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Ostravu 2017. Statutární město Ostrava. Městský program prevence kriminality. 2017 (hlavní řešitel)

Projekty podporované kraji

■ Online poradna projektu E-Bezpečí 2015. Olomoucký kraj (Významné projekty Olomouckého kraje 2015). O programu Významné projekty Olomouckého kraje více zde: https://www.kr-olomoucky.cz/vyznamne-projekty-cl-680.html
■ Online poradna projektu E-Bezpečí 2017. Olomoucký kraj.
■ Online poradna projektu E-Bezpečí 2018. Olomoucký kraj.
■ Online poradna projektu E-Bezpečí 2019. Olomoucký kraj.

Projekty podporované firemních sektorem a firemních nadací (včetně smluvního výzkumu)

■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro VODAFONE 2013. Nadace Vodafone. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2013. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Seznam.cz 2013. Seznam.cz (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro VODAFONE 2014. Nadace Vodafone. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro seniory s Vodafonem 2014. Nadace Vodafone (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2014. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Seznam.cz 2014. Seznam.cz (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2015. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2016. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí – prevence, edukace a intervence v oblasti bezpečnějšího chování na internetu pro žáky a učitele pro GOOGLE 2017. Google Inc. (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro Seznam.cz 2015. Seznam.cz (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro O2 – program Dítě ve světě mobilních technologií 2016. O2 Czech Republic (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro O2 – program Bezpečně na internetu 2017. O2 Czech Republic (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro O2 – O2 Chytrá škola 2018-2019 O2 Czech Republic (hlavní řešitel)
■ E-Bezpečí pro seniory 2019. DigiGrant ČSOB

Speciální projekty

■ E-Safety Against Hoaxes and Fake News (in area of Czech primary schools) US Embassy of Prague, 2018

Zobrazení: 4366
Hodnocení článku:
Hodnocení: 0 z 5. Celkem 0 hlasů